¨ Individuální fyzioterapie a rehabiiltace, skupinová cvičení 

Soňa Hlaváčková - fyzioterapie a rehabilitace TřebíčFyzioterapeutické služby

 • Individuální terapie a skupinová cvičení
  k odstranění bolestí
 • léčba neplodnosti metodou Mojžíšová
 • odborná poúrazová a nápravná
  fyzioterapie
 • rehabilitační cvičení
 • prevence bolestivých stavů
 • manuální lymfodrenáž
 

Metoda paní Mojžíšové

Technikou paní Mojžíšové se zabývám již téměř 20 let. Mám certifikovaný kurz a neustále se setkávám s neznalostí lidí ohledně této metody. Metoda paní Mojžíšové je odborná rehabilitační procedura, která napravuje blokády v kloubech a učí správně zacházet s tělem. Zásady by měli znát všichni a dle mého názoru by nácvikem této techniky měl projít každý člověk, který chce poznat své tělo a správně se s ním naučit zacházet.

Paní Mojžíšová původně tuto techniku používala k léčbě bolestí zad, ale vedlejším projevem, jak se při její aplikaci ukázalo, byla schopnost žen přijít do jiného stavu, a to i u těch, které své pokusy již vzdaly. Postupně se velmi zprofanovala jako prostředek pouze pro léčbu neplodnosti.

Můj názor je, že kdo pochopí cvičení Mojžíšové, už se zády nemá problém, a skoliózy, či jiné deformity se napravují a stabilizují. Samozřejmě hodně závisí na terapeutovi, ale mohu říci, že klientky, které se u mě naučí cvičit, výrazně vylepší své držení těla a pomohou si od bolesti.

Prvky paní Mojžíšové uplatňuji i při cvičení na míči a jako ideální doplněk nyní nově zavádím cvičení SM systémem pružných lan Mudr. Smíška.

Tato metoda je pro vás vhodná, pokud máte problémy s:

 • otěhotněním či donošením plodu
 • bolestivou menstruací
 • nepříjemnými pocity při pohlavním styku
 • bolestí zad, pánve, ev. kostrče
 • zácpou
 • neschopností udržet moč

Přednosti této metody jsou:

 • jednoduchost - cvičí se a provádí se kontroly správnosti cvičení, 1x měsíčně se hodnotí jejich efekt
 • neinvazivnost - nepolykají se prášky, nepodávají se injekce, pouze se upravuje postura (způsob držení těla) a to fyziologickými manuálními hmaty certifikované fyzioterapeutky
 • žádné kontraindikace - kdo si touto metodou rozcvičí tělo, sám bude překvapen, jaké pozitivum pro sebe získal.

SM systém dle Mudr. Smíška

- jednotná metodika cvičení pro regeneraci, prevenci, léčbu a kondiční trénink pomocí pružných lan.
Léčba bolesti zad, skolióza páteře, výhřez meziobratlové ploténky, prevence vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu.

Bazální programy Jarmily Čápové

Nově zařazuji do svých terapií poznatky bazálních programů Jarmily Čápové. Tato metodika, vycházející z nastavení postury do určité vývojové polohy pomáhá nastavit správný pohybový vzor a tudíž odstraňuje nesprávné pohybové stereotypy (u vertebrogenních poruch), či zaniklé pohybové vzory u lidí s mozkovou nebo míšní lézí.


 

Soňa Hlaváčková - manuální fyzioterapie
 
Soňa Hlaváčková - manuální fyzioterapie
 
Soňa Hlaváčková - manuální fyzioterapie