¨ Osvědčení a certifikáty - fyzioterapeut Soňa Hlaváčková 

Živnostenský listOsvědčení a certifikáty
 
 
 
 

Živnostenský list   
 

Registrace nestátního zdravotnického zařízení

Osvědčení registrace nestátního zdravotnického zařízení          Osvědčení registrace nestátního zdravotnického zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení
 
Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení
 
Rozhodnutí o změně registrace poskytovatele zdravotnických služeb          Rozhodnutí o změně registrace poskytovatele zdravotnických služeb          Rozhodnutí o změně registrace poskytovatele zdravotnických služeb 

Doklady o absolvování certifikovaných kurzů a školení
opravňující k provozování odborné praxe

Diagnostika a terapie funkčních poruch          Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - obor fyzioterapeut          Kurz baňkování
 
Kurz terapie lymfedému - lymfodrenáž          Kurz terapie lymfedému - lymfodrenáž          Cerifikát Dornovy metody Breussovy masáže
 
Diagnostika a léčení pohybového aparátu - měkké a mobilizační techniky          Kurz fyzioterapeutů v léčbě metodou L.Mojžíšové          Kurz fyzioterapeutů v léčbě metodou L.Mojžíšové
 
Certifikát kurzu fyzikální terapie pro fyzioterapeuty          Cerifikát účasti na konferenci Základy komplexního psychosomatického přístupu v rehabilitaci          Příprava pro spec.činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace
 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - obor fyzioterapeut          Cerifikát kurzu Terapeutický koncept bazálních podprogramů          Cerifikát kurzu Terapeutický koncept bazálních podprogramů
 
Cerifikát účasti na odborné konferenci pro fyzioterapeuty          Cerifikát kurzu Terapie lymfedému          Cerifikát kurzu Terapie lymfedému
 
Cerifikát kurzu SM systém - poruchy páteře v bederní, hrudní a krční oblasti          Cerifikát kurzu SM systém - prevence vzniku bolestí hlavy, závratí, poruch vnitřních orgánů          Cerifikát kurzu SM systém - prevence vzniku poruch v oblasti horní a dolní končetiny, chůze, běh
 
Cerifikát kurzu Iyengarovy jógy pro učitele          Rehabilitační taping a cvičení senzomotoriky          Opakovací kurz metody Ludmily Mojžíšové