Ordinační hodiny individuální fyzioterapie a skupinových cvičení ve Středisku péče o ženu Třebíč

Veškeré služby jsou prováděny za úhradu přímou platbou, termín fyziotera-peutického výkonu je třeba domluvit předem na uvedených kontaktech.

Nový rozpis na září 2015

Začátek - středa 9.9.2015

Středa:   15:00-16:30
Čtvrtek:  15:30-17:00
              17:00-18:30
              18:30-20:00
Pátek:     15:00-16:30

Cena za 10 lekcí: 1000.- Kč

Cvičení je prodlouženo na 1,5 hodiny. Obsahuje senzomotoriku s balóny a overbally, SM systém MUDr. Smíška, prvky jógy pro začátečníky, dechová a relaxační cvičení.
Přihlašujte se prosím telefonicky na tel. 723 056 472.

Ve skupině je 7 lidí, neúčast předplaceného cvičení ze strany klienta nelze nahrazovat, účast lze postoupit náhradníkovi.

Cvičení - míče, SM systém, prvky jógy

Odborné rehabilitační cvičení pro správné držení těla s prvky jógy, posilování a uvědomování si svalstva pánevního dna, stimulace sensomotoriky pomocí nestabilních pomůcek, nácvik relaxace, meditace, dýchání.
 
Poznámka: před první návštěvou skupinového cvičení je vhodné projít jednou individuální terapií pro lepší pochopení cvičení ve skupině.

Skupinové cvičení - ženy Skupinové cvičení - ženy Skupinové cvičení - ženy
Skupinové cvičení - ženy Skupinové cvičení - ženy
Skupinové cvičení - ženy Skupinové cvičení - ženy

Hiporehabilitace Hiporehabilitace
Hiporehabilitace


Novinky:


Na stránce Ordinační hodiny je nový týdenní rozpis skupinových cvičení na září 2015.


Upozornění pro účastníky skupinových cvičení:
věnujte prosím pozornost rozpisu skupinových cvičení o prázdninách.


Nově zařazuji do svých terapií poznatky bazálních programů Jarmily Čápové. Tato metodika, vycházející z nastavení postury do určité vývojové polohy, pomáhá nastavit správný pohybový vzor a tudíž odstraňuje nesprávné pohybové stereotypy (u vertebrogenních poruch), či zaniklé pohybové vzory u lidí s mozkovou nebo míšní lézí.


SM systém dle Mudr.Smíška - jednotná metodika cvičení pro regeneraci, prevenci, léčbu a kondiční trénink pomocí pružných lan.
Léčba bolesti zad, skolióza páteře, výhřez meziobratlové ploténky, prevence vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu.