Živnostenský listOsvědčení a certifikáty
 
 
 
 

Živnostenský list   
 

Registrace nestátního zdravotnického zařízení

Osvědčení registrace nestátního zdravotnického zařízení          Osvědčení registrace nestátního zdravotnického zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení
 
Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení          Souhlas KÚ Vysočina s provozem nestátního zdrav.zařízení

Doklady o absolvování certifikovaných kurzů a školení
opravňující k provozování odborné praxe

Diagnostika a terapie funkčních poruch          Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - obor fyzioterapeut          Kurz baňkování
 
Kurz terapie lymfedému - lymfodrenáž          Kurz terapie lymfedému - lymfodrenáž          Cerifikát Dornovy metody Breussovy masáže
 
Diagnostika a léčení pohybového aparátu - měkké a mobilizační techniky          Kurz fyzioterapeutů v léčbě metodou L.Mojžíšové          Kurz fyzioterapeutů v léčbě metodou L.Mojžíšové
 
Kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty          Základy komplexního psychosomatického přístupu v rehabilitaci          Příprava pro spec.činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace
 
 


Novinky:


Na stránce Ordinační hodiny je nový týdenní rozpis skupinových cvičení na září 2015.


Upozornění pro účastníky skupinových cvičení:
věnujte prosím pozornost rozpisu skupinových cvičení o prázdninách.


Nově zařazuji do svých terapií poznatky bazálních programů Jarmily Čápové. Tato metodika, vycházející z nastavení postury do určité vývojové polohy, pomáhá nastavit správný pohybový vzor a tudíž odstraňuje nesprávné pohybové stereotypy (u vertebrogenních poruch), či zaniklé pohybové vzory u lidí s mozkovou nebo míšní lézí.


SM systém dle Mudr.Smíška - jednotná metodika cvičení pro regeneraci, prevenci, léčbu a kondiční trénink pomocí pružných lan.
Léčba bolesti zad, skolióza páteře, výhřez meziobratlové ploténky, prevence vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu.